Workshop AI

people working on computers

Har du grunnleggende kunnskaper innen programmering og er på jakt etter å lære hvordan du kan anvende kunstig intelligens?

Workshop AI et helt nytt og interaktivt arrangement hvor deltakere får jobbe praktisk med oppgaver knyttet til kunstig intelligens og optimering. Workshop AI baserer seg på en case om distribusjon av vaksiner, og oppgavene kan løses i grupper på opptil 4 personer eller individuelt. Studentveiledere fra BRAIN NTNU og representanter fra Visma er tilgjengelige under hele casen dersom man ønsker hjelp eller tips.

Formålet med arrangementet er å skape et lavterskel tilbud for studenter hvor de kan utforske og ha det gøy med AI gjennom en konkret oppgave, og lære med og av andre medstudenter.

Arrangementet vil foregå digitalt, og deltakere mottar gavekort fra Wolt.

Påmeldingen åpner torsdag 18. klokken 12.05, link kommer

Comments are closed.