BRAIN Talks: Maritime autonomous systems and aquaculture

[English below]

Kort versjon:

Hva: BRAIN Talk Maritime autonomous systems and aquaculture
Når: Onsdag 11. november kl. 17
Hvor: FRAM (Sem Sælands vei 1, 7034 Trondheim)
Billetter: Påmelding åpner 4. november kl. 12.00
NB! Kun 35 fysiske plasser! Førstemann til mølla.
 

Lengre versjon:


BRAIN NTNU er et studentdrevet initiativ i tett samarbeid med Norwegian Open AI Lab og institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU. Vi har som mål å bidra til å skape et kreativt og innovativt miljø blant studie- og forskningsmiljøet innen AI.

BRAIN Talks er et åpent arrangement for studenter på NTNU med interesse for kunstig intelligens. Hit kommer også representanter fra NTNU, Norwegian Open AI Lab, AI Startups og andre aktører i industrien.

NB! Disse arrangementene blir tekniske, og 3, 4. og 5. klassinger oppfordres spesielt til å delta.
Her blir det unike muligheter for mingling med likesinnede, med god mat og drikke til.
Temaet for kvelden er Maritime autonomous systems and aquaculture og programmet er som følger:
– Maritech presenterer m/ Oddvar Husby – Aquaculture
– Maritime Robotics m/ Stephanie Kemna
– Rudolf Mester (NTNU) presenterer
Arrangementet tar sted hos FRAM (Sem Sælands vei 1, 7034 Trondheim).
Arrangementet er selvfølgelig gratis.
Etter foredragene er det mulighet til å stille spørsmål og det blir servering av mat og mingling i et ordnet format.
Billetter: Påmelding åpner 4. november kl. 12.00
NB! Kun 35 fysiske plasser! Førstemann til mølla.
Det vil være tilrettelagt for å holde 1 meters-regelen og god håndhygiene.
Spørsmål? Ta kontakt med braintalks@brainntnu.no
 
[English]
 

Short version:


What: BRAIN Talk Maritime autonomous systems and aquaculture
When: Wednesday 11. November at 17:00
Where: FRAM (Sem Sælands vei 1, 7034 Trondheim)
Registration form: Registration opens November 4th at 12.00
PS: There are only 35 tickets, so be quick!
 

Longer version:


BRAIN is a student driven initiative in close collaboration with Norwegian Open AL Lab and the department of computer science at NTNU. We aim to contribute to creating a creative and innovative environment among the study and research environment within AI.
BRAIN Talks is an open event for students at NTNU with an interest for artificial intelligence. Representatives from NTNU , Norwegian Open AI lab, AI Startups and other players in the industry also present here.

NB! These events are technical, and 3th, 4th and 5th year students are encouraged to participate.
There will be unique opportunities for socialising with like-mined people, with good food and drinks.

The theme for the event is Maritime autonomous systems and aquaculture and the program is as follows:
– Oddvar Husby at Maritech presents Aquaculture
– Stephanie Kemna at Maritime Robotics presents
– Rudolf Mester presenterer (NTNU) presents
The event is held at FRAM (Sem Sælands vei 1, 7034 Trondheim).
The event is of course free. After the talks you can ask questions and there will food and mingling.
Registration form: Registration opens November 4th at 12.00
PS: There are only 35 tickets, so be quick!
Due to the current situation we have accommodated the event so we can maintain the one meter rule and good hygiene.
Questions? Contact braintalks@brainntnu.no
Comments are closed.