Brain Talks

[English below]

Kort versjon:
Hva: BRAIN Talks AI & Health
Når: Onsdag 24. mars kl. 17:00
Hvor: Zoom

Lengre versjon:
BRAIN NTNU er et studentdrevet initiativ i tett samarbeid med Norwegian Open AI Lab og institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU. Vi har som mål å bidra til å skape et kreativt og innovativt miljø blant studie- og forskningsmiljøet innen AI.
BRAIN Talks er et åpent arrangement for studenter på NTNU med interesse for kunstig intelligens. Hit kommer også representanter fra NTNU, Norwegian Open AI Lab, AI Startups og andre aktører i industrien.
NB! Disse arrangementene blir tekniske, og 3, 4. og 5. klassinger oppfordres spesielt til å delta.
Her blir det unike muligheter for mingling med likesinnede.
Temaet for kvelden er AI & Health, og programmet blir som følger:
– Arnoldo Frigessi (FHI)
– Thomas Langø (Sintef Digital)
– Jonathan Whitlock (NTNU – Kavli Institute for Systems Neuroscience)
– Jonas Adler (Google DeepMind – AlphaFold)
Mer informasjon om hver og en av foredragsholderne kommer, stay tuned!
Påmeldingen starter onsdag 17. mars klokken 12:00. De 50 første påmeldte vil få et gavekort hos Foodora under arrangementet.
Påmeldingslink: kommer først her
Arrangementet er selvfølgelig gratis.
Etter foredragene blir det muligheter for å stille spørsmål og snakke med foredragsholderne.
Spørsmål? Ta kontakt med braintalks@brainntnu.no

[English]
Short version:
What: BRAIN Talk AI in Health
When: Wednesday 24. March at 17:00
Where: Zoom

Longer version:
BRAIN NTNU is a student driven initiative in close collaboration with Norwegian Open AI Lab and the department of computer science at NTNU. We aim to contribute to creating a creative and innovative environment among the study and research environment within AI.
BRAIN Talks is an open event for students at NTNU with an interest in artificial intelligence. Representatives from NTNU, Norwegian Open AI lab, AI Startups and other players in the industry also present here.
NB! These events are technical, and 3rd, 4th and 5th year students are especially encouraged to participate.
The theme for this event is AI & Health and the program is as follows:
– Arnoldo Frigessi (FHI)
– Thomas Langø (Sintef Digital)
– Jonathan Whitlock (NTNU – Kavli Institute for Systems Neuroscience)
– Jonas Adler (Google DeepMind – AlphaFold)
More information about the speakers and their talks will follow, stay tuned!
The registration for the event will begin Wednesday the 17th of March. The first 50 participants will receive a Foodora gift card during the event.
The event is free of course.
After the talks you will be able to ask questions and have a chat with the speakers.
Questions? Contact braintalks@brainntnu.no
Comments are closed.