Opptak

OPPTAK

Informasjon om opptak i BRAIN NTNU

Opptaket for BRAIN NTNU er dessverre over for dette semesteret. Vi håper å se deg ved neste opptak, i høst.

Hva er BRAIN?

BRAIN NTNU er en frivillig studentorganisasjon som ble opprett høsten 2018. Vårt fokus er å samle studenter, forskningsmiljø og næringsliv rundt kunstig intelligens her på NTNU. Vi har også et tett samarbeid med Norwegian Open AI Lab, som gir oss sterke samarbeidspartnere blant de største energi- og industriselskapene i Norge. I tillegg har vi et sterkt samarbeid til NTNU gjennom IDI og ITK, og dette åpner dører som ellers ikke ville vært mulig for en vanlig studentorganisasjon.

Hva gjør vi?

Vi sprer kunnskap om kunstig intelligens ved å tilby ulike arrangementer for studenter. Her er noen av våre arrangementer:

  • BRAIN Talks – tekniske og temabaserte talks fra næringsliv eller professorer (ca 50-70 deltakere per arrangement)
  • Hackathon – 48 timers konkurranse der lagene skal løse et problem ved hjelp av kunstig intelligens. Kule premier og god oppfølging underveis (ca 50 deltakere)
  • Startup.ai – En helaften der vi inviterer Norges mest spennende startups innen kunstig intelligens til å fortelle om seg selv, mingle med studenter og spise god mat (ca 100 deltakere)
  • Ada x BRAIN – Frokostseminar i samarbeid med Jenteprosjektet Ada for kvinnelige studenter på NTNU. Her får deltakerne høre hvordan kvinner fra ulike bedrifter jobber med AI.
  • Paneldebatt – Et nytt konsept med mål om å nå ut til et bredt publikum med aktuelle tema knyttet til kunstig intelligens. Vi inviterer en blanding av teknologer og samfunnsvitere for å se problemstillingene og konsekvensene av kunstig intelligens fra samfunnets perspektiv.

Vi er alltid åpne for nye arrangementer, kanskje du blir med på å utforme det neste?

Hvem er vi?

BRAIN NTNU består av 22 personer fra linjer som Datateknologi,  Dataingeniør, Informatikk og Kybernetikk og Robotikk og Industriell Økonomi. Nå håper vi å bli enda flere, og håper du har lyst til å bli med på laget. Vi er få, men fleksible. Dette gjør at vi kan endre oss raskere, at vi blir bedre kjent med hverandre og får mer eierskap til oppgavene våre.

BRAIN blir ledet av et styre på fire personer. De ulike stillingene er leder, økonomiansvarlig, webansvarlig og markedsføringsansvarlig. De øvrige medlemmene jobber med arrangementene våre i prosjektgrupper. Vi ønsker at BRAIN skal være et verv der våre medlemmer tilegner seg mer kunnskap om kunstig intelligens enn de ville gjort i et vanlig studieløp, og dette ønsker vi å gjøre gjennom intern kursing. På den måten vil også våre medlemmer bli noen av de mest attraktive studentene innen fagfeltet.

Hvem søker vi?

Er du den vi ser etter?

BRAIN NTNU ser etter engasjerte og dedikerte medlemmer som ønske å bygge en arena for å styrke relasjonen mellom studenter, forskningsmiljø og industri innen AI på NTNU. Vi tror på en modell der nye medlemmer får ansvar fra dag én, og du vil ha mulighet til å søke deg til styret eller som prosjektleder i neste semester, hvis det er ønskelig. Du kan søke helt uavhengig av hvilken linje og klassetrinn du går, så lenge du er nysgjerrig, engasjert og villig til å legge ned en innsats for å bygge et miljø for AI på NTNU. Du trenger heller ingen forkunnskaper innen kunstig intelligens.

Du må også imøtekomme følgende punkter:

  • Man er interessert i kunstig intelligens og teknologi
  • Du må kunne både norsk og engelsk muntlig og skriftlig
  • Du må være student på bachelor eller masternivå
  • Dersom du har mye erfaring innenfor markedsføring teller dette veldig positivt

Hvis dette høres interessant ut håper vi du sender inn en søknad!