Om oss

BRAIN NTNU er et studentdrevet prosjekt i tett samarbeid med Norwegian Open AI Lab, institutt for teknisk kybernetikk (ITK) og institutt for datateknologi og informatikk (IDI) ved NTNU. Vårt mål er å styrke relasjonen mellom studenter, forskningsmiljø og industri innen AI, her på NTNU.

Teamet består av engasjerte studenter fra kybernetikk og robotikk, industriell økonomi og teknologiledelse, informatikk, kommunikasjonsteknologi og datateknologi.

Styret

Trine Ødegård Olsen

Eliot Karlsen Strobel

Jonatan Risåsen

Hvem er vi og hva gjør vi?

Til venstre har vi BRAIN NTNU sin kjære leder, Trine. Hun går nå sitt femte og siste år på og kybernetikk og robotikk her ved NTNU, og er dermed i gang med sin masteroppgave. Som leder av BRAIN NTNU har Trine det overordnede ansvaret for å samkjøre medlemmene og drive organisasjonen videre i riktig retning. Ved hennes høyre side finner vi Jens, som går 1. året på datateknologi ved NTNU. Jens er økonomiansvarlig i BRAIN NTNU, og har med det ansvaret for å styre organisasjonens økonomi og overordnede budsjett. Videre har vi Eliot, som går 3. året på datateknologi med kunstig intelligens som retningsvalg. Eliot er BRAIN NTNU sin webansvarlig, og har dermed ansvaret for å opprettholde og forbedre nettsiden du nå er inne på. På høyre flanke finner vi så Jonatan, som i likhet med Jens går 1. året på datateknologi ved NTNU. Jonatan er markedsføringsansvarlig i BRAIN NTNU, og har med det ansvaret for vår grafiske profil og for å markedsføre organisasjonen ut til verden.

Ved siden av styremedlemmenes individuelle ansvarsområder, har også styret som helhet et overordnet ansvar. Blant styrets viktigste oppgaver er å arrangere allmøter, koordinere prosjektgruppene, planlegge og gjennomføre opptak, sette ambisiøse og realistiske mål for organisasjonen og vurdere hvordan vi kan jobbe best mulig sammen for å nå disse målene. I tillegg til dette jobber styret også aktivt for at alle medlemmene i BRAIN NTNU skal trives best mulig, gjennom å arrangere internkurs og sosiale sammenkomster slik at vi kan opprettholde det engasjerende og sosiale miljøet vi har i dag. 

BRAIN Talks

Silje Marie Sørlien

Anna Lunde

Markus Drange

Ferdinand Ådlandsvik

Hvem er vi og hva gjør vi?

Fra venstre har vi Silje, som går 1. året på kommunikasjonsteknologi ved NTNU, etterfulgt av Anna som går 3. året på industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Så har vi Markus og Ferdinand, som begge går 2. året på datateknologi ved NTNU. 

Denne gjengen har ansvaret for å arrangere BRAIN Talks. Dette er en arrangementserie der foredragsholdere fra næringslivet og akademia kommer for å snakke om ulike temaer, og for å presentere og diskutere ulike problemstillinger, løsninger og teknologier. Fellesnevneren for alle foredragene er kunstig intelligens. Etter foredragene serveres det mat og drikke, og studenter vil få muligheten til dele engasjement, meninger og idéer med næringslivet og akademia. 

 

Hackathon

Tonja Joseph

Henrik Jordheim

Joachim Ramm

Markus Malum Kim

Hvem er vi og hva gjør vi? 

Fra venstre har vi Tonja og Henrik, som går henholdsvis 5. og 2. året på kybernetikk og robotikk ved NTNU. Så har vi Joachim, som går 1. året på informatikk ved NTNU, før vi til slutt finner Markus som går 3. året på datateknologi med kunstig intelligens som retningsvalg. 

Denne gjengen har ansvaret for å arrangere BRAIN Hackathon. Dette er et årlig arrangement som foregår på vårsemesteret, der studenter deltar i lag og konkurrerer mot hverandre. Konkurransen går ut på at lagene skal løse en gitt oppgave på best mulig vis ved hjelp av programmering og kunstig intelligens. Det vil bli servert mat og drikke underveis, og det vil også være mulighet for å ta seg hyppige pauser og spille videospill i sofakroken. Konkurransen strekker seg gjerne over en helg, hvor det til slutt kåres et heldig vinnerlag, en 2. plass, og en 3. plass, som stikker av med solide premier og æren godt i behold. 

Startup.ai

Oscar Nissen

Jenny Yu

Henrik Gundersen

Jørgen Vartdal Halse

Hvem er vi og hva gjør vi?

Til venstre finner vi Oscar, som går 4. året på kybernetikk og robotikk ved NTNU. Så har vi Jenny, Henrik og Jørgen, som går henholdsvis 3. året, 2. året og 1. året på datateknologi ved NTNU. 

Denne gjengen har ansvaret for å arrangere Startup.ai. I likhet med BRAIN Hackathon, er Startup.ai et årlig arrangement som foregår på vårsemesteret. Her vil det komme en rekke nye bedrifter, også kjent som startups, som vil presentere sine løsninger og anvendelser av kunstig intelligens i næringslivet. Etter presentasjonene serveres det tapas, og studenter vil få muligheten til å snakke med bedriftene og få innsikt i deres teknologier og verdifulle erfaringer. 

Mentor

Johannes Åsheim

Hvem er jeg og hva gjør jeg, da?

Her har vi Johannes, som går 3. året på datateknologi. Han var med på å starte opp BRAIN NTNU og har vært med i organisasjonen siden. Han har tidligere vært markedsføringsansvarlig og styremedlem, og fungerer i dag som en mentor for oss gjennom å dele verdifulle erfaringer han har opparbeidet seg i organisasjonen. 

Alumni