Om oss

BRAIN NTNU er et studentdrevet prosjekt i tett samarbeid med Norwegian Open AI Lab, institutt for teknisk kybernetikk (ITK) og institutt for datateknologi og informatikk (IDI) ved NTNU. Vårt mål er å styrke relasjonen mellom studenter, forskningsmiljø og industri innen AI, her på NTNU.

Teamet består av engasjerte studenter fra kybernetikk og robotikk, industriell økonomi og teknologiledelse, informatikk, kommunikasjonsteknologi og datateknologi.

Styret

kristoffer

Kristoffer Gjerde

Datateknologi
Leder
Jonatan

Jonatan Risåsen

Datateknologi
Økonomiansvarlig
Erlend

Erlend Ravn Ryan

Dataingeniør
Webansvarlig
Anna

Anna Lunde

Industriell økonomi og teknologiledelse
Markedsføringsansvarlig
Hva gjør vi?

Ved siden av styremedlemmenes individuelle ansvarsområder, har også styret som helhet et overordnet ansvar. Blant styrets viktigste oppgaver er å arrangere allmøter, koordinere prosjektgruppene, planlegge og gjennomføre opptak, sette ambisiøse og realistiske mål for organisasjonen og vurdere hvordan vi kan jobbe best mulig sammen for å nå disse målene. I tillegg til dette jobber styret også aktivt for at alle medlemmene i BRAIN NTNU skal trives best mulig, gjennom å arrangere internkurs og sosiale sammenkomster slik at vi kan opprettholde det engasjerende og sosiale miljøet vi har i dag. 

BRAIN Talks

Oscar Nissen

Kybernetikk og robotikk

Henrik Jordheim

Kybernetikk og robotikk

Ferdinand Ådlandsvik

Datateknologi
Hva gjør vi?

Denne gjengen har ansvaret for å arrangere BRAIN Talks. Dette er en arrangementserie der foredragsholdere fra næringslivet og akademia kommer for å snakke om ulike temaer, og for å presentere og diskutere ulike problemstillinger, løsninger og teknologier. Fellesnevneren for alle foredragene er kunstig intelligens. Etter foredragene serveres det mat og drikke, og studenter vil få muligheten til dele engasjement, meninger og idéer med næringslivet og akademia. 

 

Startup.ai

Jenny Yu

Datateknologi
Jens

Jens Amund Kristoffersen

Datateknologi

Jørgen Vartdal Halse

Datateknologi

Lars Gundersen

Industriell økonomi og teknologiledelse
Hva gjør vi?

Denne gjengen har ansvaret for å arrangere Startup.ai. I likhet med BRAIN Hackathon, er Startup.ai et årlig arrangement som foregår på vårsemesteret. Her vil det komme en rekke nye bedrifter, også kjent som startups, som vil presentere sine løsninger og anvendelser av kunstig intelligens i næringslivet. Etter presentasjonene serveres det tapas, og studenter vil få muligheten til å snakke med bedriftene og få innsikt i deres teknologier og verdifulle erfaringer. 

Brain X Ada (mer info kommer snart)

Silje Marie Sørlien

Kommunikasjonsteknologi

Joachim Ramm

Informatikk

Panel Debatt (mer info kommer snart)

Henrik Gundersen

Datateknologi

Markus Mangersnes Drange

Datateknologi

Workshop AI (mer info kommer snart)

Eliot

Eliot Karlsen Strobel

Datateknologi

Markus Malum Kim

Mentorer

Eirik

Johannes Åsheim

Henrik

Odd Eirik

Alumni