Om oss

Om oss

BRAIN NTNU er et studentdrevet prosjekt i tett samarbeid med Norwegian Open AI Lab, institutt for teknisk kybernetikk (ITK) og institutt for datateknologi og informatikk (IDI) ved NTNU. Vårt mål er å styrke relasjonen mellom studenter, forskningsmiljø og industri innen AI, her på NTNU.

Teamet består av engasjerte studenter fra flere forskjellige studier under IDI og ITK

Styret

Kristoffer Gjerde

Datateknologi
Leder
Jonatan

Jonatan Risåsen

Datateknologi
Økonomiansvarlig
Erlend

Erlend Ravn Ryan

Dataingeniør
Webansvarlig
Anna

Anna Lunde

Industriell økonomi og teknologiledelse
Markedsføringsansvarlig
Hva gjør vi?

Ved siden av styremedlemmenes individuelle ansvarsområder, har også styret som helhet et overordnet ansvar. Blant styrets viktigste oppgaver er å arrangere allmøter, koordinere prosjektgruppene, planlegge og gjennomføre opptak, sette ambisiøse og realistiske mål for organisasjonen og vurdere hvordan vi kan jobbe best mulig sammen for å nå disse målene. I tillegg til dette jobber styret også aktivt for at alle medlemmene i BRAIN NTNU skal trives best mulig, gjennom å arrangere internkurs og sosiale sammenkomster slik at vi kan opprettholde det engasjerende og sosiale miljøet vi har i dag. 

BRAIN Talks

Ferdinand Ådlandsvik

Datateknologi

Oscar Nissen

Kybernetikk og robotikk

Joachim Ramm

Informatikk
Hva gjør vi?

Denne gjengen har ansvaret for å arrangere BRAIN Talks. Dette er en arrangementserie der foredragsholdere fra næringslivet og akademia kommer for å snakke om ulike temaer, og for å presentere og diskutere ulike problemstillinger, løsninger og teknologier. Fellesnevneren for alle foredragene er kunstig intelligens. Etter foredragene serveres det mat og drikke, og studenter vil få muligheten til dele engasjement, meninger og idéer med næringslivet og akademia. 

 

Hackathon

Jørgen Vartdal Halse

Datateknologi

Lars Gundersen

Industriell økonomi og teknologiledelse

Elizabeth Pan

Datateknologi
Hva gjør vi?

Denne gjengen skal i samarbeid med Cogito få til en konkurranse for studenter ved NTNU. Her melder studenter seg på i grupper og jobber over en hel helg i håp om å være den gruppen som løser oppgaven på best mulig måte ved hjelp av kunstig intelligens. En god læringsplattform, med konkurranse blandet inn!

Workshop AI

Synne Stokkevåg Berg

Kommunikasjons- teknologi og digital sikkerhet

Fredrik Waaler

Datateknologi

Karoline Nylænder

Kybernetikk og robotikk
Hva gjør vi?

Denne gjengen har ansvaret for å arrangere Workshop AI. Dette er et helt nytt arrangement for deg som har grunnleggende ferdigheter innen programmering og vil lære mer om hvordan du kan anvende kunstig intelligens til å løse problemer. Her vil du få prøve deg på konkrete oppgaver med mulighet for å få hjelp av erfarne veiledere. Arrangementet vil bli digitalt og det vil bli gitt ut gavekort på mat.

Paneldebatt

Maiken Brechan

Dataingeniør

Henrik Gundersen

Datateknologi

Markus Mangersnes Drange

Datateknologi
Hva gjør vi?

Paneldebatt er et nytt konsept hvor vi ønsker å nå ut til et bredt publikum med aktuelle tema knyttet til KI. Gjennom å invitere en blanding av teknologer og samfunnsvitere til panelene, håper vi å få belyst aspekter ved og konsekvenser av kunstig intelligens fra et samfunnsperspektiv. Målet med paneldebatten er å vekke og dyrke interesse for kunstig intelligens blant både de med og uten teknisk kompetanse.

Mentorer

Eirik Dahlen

Jenny Yu

Datateknologi

Johannes Åsheim

Henrik Høiness

Odd Eirik Igland

Alumni / Permittert

Trine

Trine Ødegård Olsen

Espen Meidell

Jens

Jens Amund Kristoffersen

Datateknologi

Henrik Jordheim

Kybernetikk og robotikk

Silje Marie Sørlien

Kommunikasjons- teknologi og digital sikkerhet

Julia Graham

Markus Malum Kim

Datateknologi
Eliot

Eliot Karlsen Strobel

Datateknologi