Innovasjon & AI

BRAIN NTNU er en studentdrevet organisasjon med fokus på spre kunnskap om kunstig intelligens blant studenter. Vi ønsker å skape en arena for å samle studenter, forskningsmiljø og næringsliv, og oppfordre til innovasjon innenfor fagfeltet.

Arrangementer

Vi ønsker å skape et spennende og variert tilbud til studentene gjennom ulike arrangementer. Vi arrangerer alt fra foredrag til hackathons, og prøver å engasjere ved å fokusere på så mange temaer under AI-paraplyen som mulig.

Partnere

BRAIN NTNU har et tett samarbeid med Norwegian Open AI Lab og NTNU. Sammen ønsker vi å skape et unik tilbud til alle AI-interesserte studenter.

Våre samarbeidspartnere i Norwegian Open AI Lab

Blogginnlegg

Her kan du lese våre blogginnlegg